Alltid god service på lager
Alltifrån säsongsförvaring av bildäck till varulager för företag ryms inom Se-Lo´s väggar. Under tio år har lagerutrymmet mångfaldigats och kunderna blivit fler.
Snabb service och säker förvaring erbjuds stora som små kunder.

Se-Lo är en förkortning av Service och Logistik och finns sedan tio år tillbaka i Nättraby utanför Karlskrona. Tony Fast var från början inte involverad i verksamheten praktiskt, utan var ägare till företaget som vid starten hade tre anställda. Idag är Tony desto mer delaktig i det dagliga arbetet.
– Jag var anställd i ett bolag som var knutet till pappersbruket, Se-Lo började som en avknoppning till min dåvarande arbetsgivare, berättar Tony. Nu är vi åtta anställda i Se-Lo och har en annan inriktning på verksamheten än vid starten. Vår huvudsyssla är att lagerhålla varor åt företag och kunder av olika storlekar, vissa hyr ett par pallplatser medan de större företagen behöver uppåt tusen pallplatser.
Fokus ligger på att lagerhålla varor åt företag, de har i regel sina fasta platser och hyr över längre perioder eller tillsvidare, medan mindre utrymmen som blir över används för att härbärgera privatpersoners saker som inte får plats i huset eller garaget.
– Ett typiskt exempel för enskilda personers förvaring är vinterdäck respektive sommardäck som man gått och svurit åt i garaget under lång tid, skrattar Tony. På en pallplats får det plats ungefär två uppsättningar däck, så då kan ju grannen vara med och dela en plats.

Beroende på säsong och arbetsbelastning växlar Tony sina arbetsuppgifter mellan kontoret och golvet.
– Under vissa perioder har vi extrapersonal och mycket kunder som besöker oss, då tillbringar jag mest tid på kontoret och med det administrativa, medan jag under lugnare perioder jobbar med själva lagerhanteringen som vilken anställd som helst, förklarar Tony. Jag tycker det är viktigt att vara en del av teamet. Jag brukar skoja och säga att vi är som en familj men utan att vara släkt.
Verksamheten har under Se-Lo´s första decennium vuxit rejält, från de dryga 200 kvadratmeter man disponerade vid starten har man numera 8000 kvadratmeter till sitt förfogande. Nuvarande storlek passar både verksamheten och Tony bra. För ett par år sedan köpte man hela fastigheten där Se-Lo är inhyst för eventuell framtida expansion, men arbetet med uthyrning av lokaler och underhåll tog för mycket fokus från kärnverksamheten. Man sålde de delar som inte behövdes för lagerhållningen och Tony tycker det känns bättre så.
– Det har varit positivt på flera sätt, bland annat har vi genom ett av de företagen som flyttat in efter försäljningen genererat arbete åt oss, så försäljningen har gynnat oss, avslutar Tony.


Se-Lo

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0455-498 90
Fax: 0455- 454 90


Email:
tony.fast@selo.se

Hemsida:
www.selo.se

Adress:
Se-Lo
Gamla Landsvägen
37024 Nättraby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN